2 weeks ago
ဘာသာျခားမ်ားကိုုသတ္ရန္ ျခိမ္းေျခာက္လွႈံ.ေဆာ္သူကိုု ေထာင္ ၈ ရက္ျပစ္ဒဏ္ခ်
2 weeks ago
လူသတ္ရန္ လမ္းေပၚထြက္ ေအာ္ဟစ္ၿခိမ္းေျခာက္သူကိုု ရန္ကုန္ရဲျပန္လႊတ္
2 weeks ago
လတ္တေလာ အေျခအေနေတြအေပၚ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ဘာေျပာၾကသလဲ
2 weeks ago
​ေတာင္​တြင္​းႀကီးၿမိဳ႕ ဖ်က္ဆီးလုယက္မႈ ျဖစ္စဥ္အေၾကာင္း ေဒသခံေတြ ေျပာျပခ်က္
2 weeks ago
ေတာင္တြင္းၾကီးမွ ရမ္းကားသူေတြ လမ္းေပၚတြင္ရိွေနေသး၊ အုန္​း​ေတာ္​၂ လမ္​း ရိွအိမ္တအိမ္ထဲသို႔ လူအုပ္စုျဖင့္ ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးရန္ လုပ္ေဆာင္ေန
2 weeks ago
ေတာင္တြင္းၾကီးတြင္ လူအုပ္စုျဖင့္ ဆိုင္ခန္းမ်ား ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္
2 weeks ago
အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးမွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္
2 weeks ago
ပံုစံအသစ္နဲ႔ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈေတြ သတိထားၾကေစဖို႔
2 weeks ago
ေတာင္ငူ အစၥလာမ္သခ်ိဳၤင္းတြင္ လက္နက္မ်ား ဖြက္ေနဆိုေသာ သတင္းမဟုတ္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႔ ေျပာၾကား
3 weeks ago
အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ခိုက္မႈ သတင္းႏွင့္ ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ားကို အထူးသတိျပဳဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံရံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္

100-days-2

လ၀က ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားထံမွ ေငြေၾကး ေတာင္းခံျခင္း ကိစၥအပါအ၀င္ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ အားနည္းသည့္ အခ်က္မ်ား ျပဳျပင္ရန္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕႔အင္အား ၀န္ၾကီးဌာနက အခ်က္ ၃၀ ပါသည့္ ညြန္ၾကားခ်က္အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၁။ တိုက္နယ္မွဴးမ်ားမွ ကာယကံရွင္အား ၿမိဳ႔နယ္မွဴးမ်ားႏွင့္ေတြ႔ခြင့္မေပးျခင္း။

၂။ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးမ်ားမွလည္း အေတြ႔မခံျခင္း။

၃။ ကာယကံရွင္အား အမႈအေၾကာင္းအရာႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းျပသမႈမရွိျခင္း။

၄။ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာ ဆက္ဆံမႈ မရွိျခင္း၊

၅။ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေပၚ လူမ်ဳိး၊ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာေပၚမူတည္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံေနျခင္း။

၆။ ကာယကံရွင္မ်ားထံမွ တန္ဖိုး လက္ေဆာင္ရယူလိုစိတ္ရွိေနျခင္း။

၇။ ကာယကံရွင္မွ စတင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔အား အမႈတဲြစတင္စာရင္းသြင္းသည့္ေန႔ သတ္မွတ္ ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မသတ္မွတ္ဘဲထားရွိျခင္း။

၈။ အခ်ိဳ႕တိုက္နယ္မွဴးမ်ားမွ အမႈတြဲမ်ားအား ရံုးတြင္စာရင္းမသြင္း မွတ္ပံုမတင္ဘဲ ၎၏ေနအိမ္ထားျခင္း ေနအိမ္တြင္ အမႈတြဲတည္ေဆာက္ေနျခင္း။

၉။ အခ်ိဳ႕တိုက္နယ္မွဴးမ်ားသည္ မျပည့္စံုေသာအမႈတြဲအား လက္ခံမထားဘဲ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကာယကံရွင္ထံျပန္ေပးထားျခင္း။

၁၀။ အမႈတြဲအတြက္ လိုအပ္သည္ အေထာက္အထားမ်ားကို မိမိရံုးဌာနအခ်င္းခ်င္း ေတာင္းယူမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကာယကံရွင္အား ေစလႊတ္ယူခုိင္းျခင္းျဖင့္ အမႈတြဲမ်ား ျကန္႔ျကာေနျခင္း။

၁၁။ ေတာင္းခံခ်က္အရ လိုအပ္သည့္အေထာက္အထား ထုတ္ေပးရမည့္ၿမိဳ႕နယ္ရံုးသည္ ရံုးအခ်င္းခ်င္း ရံုးစာျဖင့္ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကာယကံရွင္ျဖင့္ လက္ဝယ္ေပးပို႔ခိုင္းရသျဖင့္  ကာယကံရွင္မွ ၎စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား မိတၳဴကူးယူထားျခင္း မိမိဌာန၏ စာရြက္စာတမ္း၊  လံုျခံဳေရး က်ိဳးေပါက္ေနျခင္း။

၁၂။ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကာယကံရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္၊ ေနရပ္လိပ္စာမ်ား အတိအက်ယူမထားျခင္း။

၁၃။ အမႈတြဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ မိမိဝန္ထမ္းမ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ ရက္စြဲတပ္မထားျခင္း။

၁၄။ အခ်ိဳ႕ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေငြမရပါက အမႈတြဲမ်ားအား သိမ္းထားျခင္း၊ မၾကာ ၾကာေအာင္ျပဳ လုပ္ျခင္း။

၁၅။ အခ်ိဳ႕ ခရိုင္/ျမိဳ႕နယ္ရံုးမ်ားတြင္ အမႈကိစၥ လာသည့္ကာယကံရွင္မ်ားအား ရံုးအတြက္ရန္ပံုေငြ ထည့္သြားရန္ မသင့္မေလ်ာ္ ေျပာၾကားျခင္း၊ ကာယကံရွင္မွ ရန္ပံုေငြ ၁၀၀၀ိ/ က်ပ္ထည့္ပါက နည္းသည္ ထပ္ထည့္ပါဦးဟု ေျပာဆိုသည့္ဝန္ထမ္းမ်ား ရွိေၾကာင္း ၾကားသိေနရျခင္း။

၁၆။ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးမ်ားမွ ၎ႏွင့္ အဆင္ေျပသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေကာင္းသည့္တိုက္နယ္မ်ား/ ရပ္ကြက္မ်ား ေပးထားျခင္း။

၁၇။ ေငြရလြယ္သည့္ အမႈတြဲမ်ားကို ျမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးမ်ားမွ ၎ႏွင့္အဆင္ေျပသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို    သာ တာဝန္ေပးေဆာင္ရြက္ခိုင္းထားျခင္း၊ ဝင္လာသည့္အမႈတြဲမ်ားမွာ ရံုးလုပ္ငန္းစနစ္အရ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမျပဳလုပ္ဘဲ ၎ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္၍  ကိုယ္တိုင္ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးမ်ားထံ တိုက္ရိုက္တင္ျပေနျခင္းျဖင့္ ရံုးလုပ္ငန္းသမားစဥ္မ်ား ပ်က္ျပားေနျခင္း။

၁၈။ အခ်ိဳ႕ရံုးမ်ားတြင္ တင္ျပလာသည့္အမႈတြဲမ်ားတြင္ ပိုက္ဆံထည့္ထားေသာစာအိတ္ၾကား ညွပ္ ပါရွိမွ ၎အမႈတဲြအား လက္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၁၉။ အမႈတြဲ မွတ္ပံုတင္စာရင္းစာအုပ္ မထားရွိျခင္း။

၂၀။ ေန႔အလိုက္လက္ခံရရွိသည့္အမႈတဲြမ်ားအား နံပါတ္အစီအစဥ္အလိုက္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္မည့္အစား အလွည့္က်စနစ္ကို မက်င့္သံုးဘဲ မိမိအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိမည့္ အမႈတြဲမ်ားကို ေရြးထုတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

၂၁။ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးမွ စိစစ္ၿပီးေသာ အမႈတြဲမ်ားကို ခရိုင္/တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္ရုံးမ်ားသို႔ ေပးပို႔ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ရံုးႏွင့္ ခရိုင္ရံုးတို႔မွ “ပို႔ပါ” ဆိုသည့္အခ်ိန္မွ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးမွပို႔ရသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးတြင္ အမႈမ်ား စုပံုေနျခင္း။

၂၂။ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ရံုးမွ စစ္ေဆးၿပီး မျပည့္စံုေသာ အမႈတြဲမ်ားကို ခရိုင္ရံုးသို႔ ျပန္ပို႔ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ခရိုင္မွစစ္ေဆးၿပီး မျပည့္စံုေသာအမႈတြဲမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ရံုးသို႔ ျပန္ပို႔ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အမႈတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ လိုအပ္ခ်က္ကို တရားဝင္ရံုးစာျဖင့္ ခ်ျပညႊန္ၾကားျခင္း မရွိဘဲ အမႈအားလံုးအတြက္ ေယဘုယ် လိုအပ္ခ်က္ကို ဖုန္းျဖင့္ ေျပာၿပီး ျပန္ပို႔ေနသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးမ်ားမွ မည္ကဲ့သို႔ဆက္လုပ္ရမည္ကို မသိျဖစ္ေနျခင္း။

၂၃။ အခ်ိဳ႕ေသာဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ပံုစံ(၁၀) အဝင္မရွိဘဲ မိမိၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပံုစံ(၁၀) အဝင္ျပၿပီး အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ထုတ္ေပးေနျခင္း။

၂၄။ ကိုင္ေဆာင့္သင့္သည့္ ကတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပ်ာက္ဆံုး/ ပ်က္စီးျခင္းအတြက္ မိတၳဴလာေလွ်ာက္ရာ  တြင္ ေငြေၾကးလက္ေဆာင္ေပးေသာ သူအား ေန႔တြင္းခ်င္းထုတ္ေပးျခင္း၊ မေပးႏိုင္ေသာသူ အား ဆိုင္းငံံ့ထားျခင္း။

၂၅။ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးမ်ားသည္ မိမိလက္ေအာက္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈကို စနစ္ တက် မႀကီးၾကပ္ႏိုင္သျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ထင္သလိုျမင္သလို ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း။

၂၆။ ဝန္ထမ္းမ်ား ေန႔စဥ္ရံုးတက္ခ်ိန္ေနာက္က်ၿပီး ရံုးဆင္းခ်ိန္ေစာေနသည္ကို ၿမိဳ႕နယ္မွဴးမ်ားက သိလွ်က္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳေနျခင္း။

၂၇။ အခ်ိဳ႕ေသာ ၿမိဳ႕နယ္၊ခရိုင္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ရံုးမ်ားတြင္ နားလည္မႈျဖင့္ ခြင့္ရက္ရွည္ ေပးထားျခင္း၊ အႀကီးဆံုးတာဝန္ရွိသူအရာရွိမွ ၎ကိစၥမသိရွိျခင္း။

၂၈။ အခ်ိဳ႕ေသာ ရံုးမ်ားတြင္ ရံုးအတြက္ ရန္ပံုေငြထည့္ေပးေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ရံုးဖြင့္ရက္ျဖစ္ေစ ကာမူ နားလည္မႈျဖင့္ ခြင့္ေပးထားျခင္း။

၂၉။ အခ်ိဳ႕ေသာရံုးမ်ားတြင္ တစ္ရံုးထဲတြင္ ခင္ပြန္းနွင့္ဇနီး အတူတူတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး ၿမိဳ႕ နယ္မွဴးျဖစ္သူ (ခင္ပြန္း)မွ ဇနီးျဖစ္သူ (လက္ေအာက္ဝန္ထမ္း)အား နားလည္မႈျဖင့္ ရံုးေနာက္ က်မႈကို ခြင့္လႊတ္မႈေပးထားျခင္း။ ရုံုးတြင္ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ၎၏ဇနီးအား မေခၚဘဲ ျပင္ပ လုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ေပးထားျခင္း၊ တခါတရံ တစ္ေနကုန္ရံုးမတက္ဘဲ ေန သည္ကို ၿမိဳ႕နယ္မွဴးမွ လက္ခံေနျခင္း။

၃၀။ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သာေရး၊ နာေရး၊ လူမႈေရးကိစၥႏွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး အတြက္ စည္းကမ္းေဘာင္ အတြင္းမွ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိဘဲ ၾကံဳသလိုေဆာင္ရြက္ေပးေန ျခင္း တစ္ရံုးထဲရွိ ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းအေပၚတြင္ မွ်မွ်တတ  ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမရွိျခင္း။

Tags:

Comments are closed.