1 week ago
အမ်ိဳးေပ်ာက္ေစႏိုင္ေသာ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒ၏ “အဟ” တစ္ခု
2 weeks ago
အဓိကရုန္းျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ သတင္းအလိမ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္း ဦးလွေဆြမွ ထပ္ဆင့္ျဖန္႔ခ်ီ
2 weeks ago
မႏၱေလးရွိ မြတ္စလင္ အမ်ားစုရွိရာ ရပ္ကြက္တြင္ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ လူတစ္စုက ဆူပူအၾကမ္းဖက္ရန္ ႀကိဳးစား
2 weeks ago
လွ်ပ္စစ္ႏွွင့္ စြမ္းအင္ ဝန္ၾကီးအား ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးမွ ပူးတြဲကိုင္မည္။
3 weeks ago
မေလးရွားရိွ ေရႊတိဂံု ပံုစံတူ ေစတီ စုေပါင္းသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ဆုေတာင္းပြဲ ျပဳလုပ္မည္။
3 weeks ago
ေက်ာက္ပန္းေတာင္းတြင္ ဗလီဟု စြပ္စြဲျပီး ျဖိဳခ်သည္အိမ္မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ပိုင္ဆိုင္သည့္အိမ္ျဖစ္
3 weeks ago
ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းက လူတစ္ဦးေသဆံုးမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးထား
3 weeks ago
ကမန္မ်ား ေျမယာ စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း အစိုးရ သတင္းစာ ေဖာ္ျပခ်က္ မမွန္ကန္ဟုေျပာ
4 weeks ago
ဦးကိုနီအမႈ တရားခံမ်ားလံုၿခဳံေရးကို တရားလိုေရွ႕ေနစိုးရိမ္
1 month ago
IS တပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးေတြ႕ရွိေၾကာင္း သတင္းအမွားကို ေသနဂၤ အဖြဲ႔တည္ေထာင္သူ မွ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ ျဖန္႔ေဝခဲ့

” ၈၂ခုနွစ္ ဥပေဒ နဲ့ အညီ စီရင္ဆုံးျဖတ္ပါ။” ဆိုသည္ကို မၾကာခန ေတြ႔ေနရပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီ လႊတ္ေတာ္ မွာ ျပန္ေဆြးေနြး မခံေသာ၊ မဆလ အေမြခံျဖစ္ေသာ၊ ဦးေနဝင္း၏ လက္က်န္အေမြျဖစ္ေသာ၊ ဤ ဥပေဒ ကို ဘာေၾကာင့္လက္မလႊတ္နိုင္ရပါသလဲ ဆိုသည္မွာ စိတ္ဝင္စား စရာပါ။

ဥပေဒပညာ နွင့္ တရားစီရင္ေရးနည္းစံနစ္မ်ား လူထု နွင့္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဝးကြာေနရလို့ ျဖစ္ပါမည္။

၈၂ ခုနွစ္ နိုင္ငံသား ဥပေဒ တြင္ တိုင္းရင္းသား မိဘနွစ္ပါးက ေမြး ပါမွ အလိုေလ်ာက္နိုင္ငံသားျဖစ္ပါသည္။

က်န္ သူမ်ား သည္ ဥပေဒ အရသာ နိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ရသည္။ ထိုသူမ်ား ကို နိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိုးငွာ နိုင္ငံသား အျဖစ္မွ ရုပ္သိမ္းခြင့္ ရွိပါသည္။ထိုသူ မ်ား သည္ မည္သည့္ အခါ တြင္မွ တိုင္းရင္းသား တို့ကဲ့ သို့ အခြင့္ေရး ရမည္ ကို ဥပေဒ တြင္ မေဖၚျပထားပါ။

ထိုဥပေဒ ေပၚလာရသည့္ အေၾကာင္းေနာက္ခံထဲက တစ္ခုမွာ နဂါးမင္းစစ္ဆင္ေရး၊ေ႐ႊဟသၤစစ္ဆင္ေရး တို့ ေနာက္ခံျဖစ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ လူဝင္မွုျပႆနာလည္း ပါပါသည္။

ဦးေနဝင္း၏ မဆလ လႊတ္ေတာ္ မွ ကေသာကေျမာ ထုတ္လုပ္လိုက္ ရေသာ ဥပေဒတို့၏ ထုံးစံ အတိုင္း ဟိုက်န္ သည္က်န္ျဖစ္ခဲ့ပါေသးသည္။

၁၉၄၈ခု စီတီဇင္အက္ အရ နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ရွိသူ နွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပုဒ္မ တစ္ခုက်န္ခဲ့ပါသည္။ သို့ပါေသာေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီအမိန့္ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ၿပီး ျဖည့္စြက္ျပဌာန္းခဲ့ရပါသည္။

ဥပေဒတြင္ ရွင္းလင္းေသာျပဌာန္းမွုမ်ား က်န္ေနပါသျဖင့္ အားနည္းခ်က္ အႀကီးႀကီး ရွိေနပါသည္။

အမ်ိုးကြယ္ေပ်ာက္ ေစမည့္ဥပေဒ လို ျဖစ္ေနပါသည္။ မည္သူ မွ ဘာမွ လုပ္ရန္ မလိုပါဘဲ ကာလ ရွည္ၾကာလာလ်င္ ျမန္မာျပည္တြင္”ဗမာတိုင္းရင္းသား စစ္စစ္” မ်ား ၈၂ခု ဥပေဒ အရ ေလ်ာ့နည္း ကြယ္ေပ်ာက္ပါလိမ့္မည္။

အိႏၵိယ နွင့္ တရုပ္ ေသြး ေနွာ ေသာ တိုင္းရင္းသား မဟုတ္သည့္ ေသြးေနွာ ေခၚ ကျပား ေခၚ ဥပေဒအရျဖစ္သည့္ နိုင္ငံသားမ်ားသည္ လည္း မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူ လူမ်ားစု ျဖစ္လာပါ လိမ့္မည္။ အစိုးရ မ်ားသည္ လည္း ထိုမဲဆႏၵရွင္တို့ကို အေလးထား ရေပလိမ့္မည္။

အမ်ိုးသားေရး သမားတို့ စိုးရိမ္ေနေသာ ကိစၥမွာ ၈၂ ခုနွစ္ ဥပေဒအရ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုသည္ကို ရွင္းပါမည္။ ဥပေဒ အရ နွစ္မည္မွ်ၾကာၾကာ ကျပား တို့ တိုင္းရင္းသား မျဖစ္။ ျဖစ္ခြင့္လည္း မေပးထား။

ဥပေဒ အရ ေသြးနည္း ေသြးမ်ား ပိုင္းျခား ခြဲမေပးထား။ နည္းလမ္းမျပထား။အထက္ဆက္ မွာ ေသြးတစ္ေၾကာင္း ေနွာလ်င္ ေအာက္ဆက္မ်ား ဆင္းသမွ် ကျပားျဖစ္ေပရေတာ့မည္။

၁/၂ပံု ၊ ၁/၄ပံု ၊၁/၈ ပုံ ၊ ၁/၁၆ပုံ၊၁/၃၂ ပုံ၊၁/၆၄ ပုံ၊၁/၁၂၈ပုံ အစရွိသည္ျဖင့္ မည္သို့ ေနွာေနွာ၊မည္မွ်ေနွာေနွာ တိုင္းရင္းသား မဟုတ္ေတာ့၊မစစ္ေတာ့ ဆိုလ်င္ ကျပားမ်ား က လူမ်ားစု ျဖစ္လာမည္လား? ဗမာ စစ္စစ္ ဆိုသည္က လူမ်ားစု ျဖစ္လာမည္လား?
သခ်ၤာ နဲ့ေတာင္ တြက္ၾကည့္ရန္မလိုပါ။

“နို့”ထဲ” ေရ” ေရာလ်င္လည္း” ေရ”။
“ေရ” ထဲ”နို့” ေရာလ်င္္လည္း” ေရ”

ဆိုသည့္ သေဘာေဆာင္သည့္ ဥပေဒ ေအာက္တြင္ ၾကာလာလ်င္”နို့စစ္စစ္” မွာ မရွိသေလာက္ ရွားပါလိမ့္မည္။

မပူပါ နွင့္အုန္း။

ခ်က္ျခင္းမျဖစ္ပါ။

နွစ္ကာလမ်ား ရွည္ၾကာမွ ျဖစ္လာပါမည္။

တစ္ေန့ေတာ့ ျဖစ္လာမွာလည္း ေသခ်ာပါသည္။

ေကာင္းပါသည္။ျပည့္စုံပါသည္။ျပဳျပင္စရာမရွိပါ ဟု ဆိုေသာ ၈၂ ခုနွစ္ ဥပေဒ၏ “အဟ” တစ္ခု ပါ။

ေရးသူ- Facebook User တစ္ဦးComments are closed.